Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez IT FASHION POLSKA Group & Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-076) przy ul. Moliera 2.
Przez używanie Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Cookies. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na używanie przez nas ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony internetowej Serwisu.

Definicje

Administrator - IT FASHION POLSKA Group & Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-076), ul. Moliera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000709586, NIP: 5252663777, Regon: 364788859, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.tarasnafali.pl
Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Konieczne do działania Serwisu - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, pozwalające Użytkownikowi na poruszanie się po nim oraz używanie jego elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
2. Poprawiające wydajność - zbieranie informacji o tym jak Użytkownicy korzystają z Serwisu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala Administratorowi poprawiać działanie Serwisu.
3. Reklamowe - dostarczanie reklam odpowiadających zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.
Rodzaje wykorzystywanych Cookies
a. Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować stronę internetową indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
b. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
c. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
d. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
e. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może jednak samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Jeżeli po przeczytaniu niniejszej Polityki Cookies mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z rezerwacaja@tarasnafali.pl

Obowiązek informacyjny

1. Obowiązek informacyjny:
a. Klauzula zgodna z RODO:
i. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Twoich danych jest IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa,
2. W każdej chwili możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony swoich danych osobowych. poprzez formularz kontaktowy na stronie ( www.tarasnafali.pl/pl/kontakt ) , pod adresem e-mail rezerwacaja@tarasnafali.pl , pod numerem telefonu +48 500 715 878 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt. I,
3. Cele i podstawy przetwarzania:
a. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
i. w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
ii. w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
iii. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
iv. w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży
b. Prawo do sprzeciwu
i. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
ii. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
c. Okres przechowywania danych
i. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
ii. W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych.
iii. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.
d. Odbiorcy danych
i. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: [podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.

1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
– agencjom reklamowym, marketingowym, i podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
– obsługujących nasze systemy teleinformatyczne,
– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną
2. Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, i instytucje finansowe),
– podmiotom współpracującym przy akcjach promocyjnych, programie lojalnościowym, programie marketingowym (marketing automatyczny, program lojalnościowy),
e. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
i. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
ii. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
iii. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
iv. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
v. prawo do przenoszenia danych;
vi. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
f. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług lub zawarcia umowy.
g. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
i. W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania usług] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane produktów znajdujących się w serwisie, , wysokość złożonego zamówienia.. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten
zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. dostępność produktów i usług, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w serwisie, sposób prezentacji oferty itp.
ii. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań lub wiarygodności.
iii. Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.
iv. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych np. przesyłania spersonalizowanych powiadomień ] odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Rezerwacja online